Sorteren
De gemeente Venlo doet een pilot waarbij zij een professionele afvalcoach inzetten.