Sorteren
De gemeente Zwolle is één van de 25 gemeentes die mee doet aan het koploperprogramma van de VNG voor de implementatie van VN-verdrag voor mensen met een beperking. Het koploper programma is bedoeld om een extra impuls te geven aan...
Dit actieplan geeft invulling aan de stappen die gemeente Zaanstad wil nemen voor de openbare ruimte om het VN-verdrag te verwezenlijken.
De gemeente Zaanstad en zijn ketenpartners hielden een 'coalition of the willing'- bijeenkomst om een samenwerkingsagenda op te stellen.