Sorteren
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit.