Sorteren
De provincie Noord-Brabant verbiedt op grond van de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 (afgekort Pmv) in grondwaterbeschermingsgebieden de toepassing van bouwmaterialen bij gebouwen die tot gevolg hebben dat schadelijke stoffen door afspoelen of uitloging in het afstromend (hemel)water kunnen komen.
Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit.