Sorteren
Lokale Inclusie Agenda met de vier actiepunten voor de komende periode 2020/2021.
Negen gemeenten in de Regio IJssel-Vecht hebben ervoor gekozen om samen de financiële verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dragen.