Sorteren
De negen gemeenten in West-Brabant West werken nauw samen in het stelsel Zorg voor jeugd. De gemeenten werken samen op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.
Woerden is gestart met een pilot om ingezameld blad- en tuinafval afval circulair te verwerken. Dat proces levert na 10 weken Bokashi op: een bodemverbeteraar die binnen de gemeentegrenzen weer wordt gebruikt op akkers en in plantsoenen. Dit doet Woerden...
De gemeente Woerden zet in op het doorbreken van het denken in groepen. Hiervoor in de plaats brengt de gemeenten mensen samen op basis van interesses en talenten. Door ontmoeting en gesprek te stimuleren wil Woerden de samenleving ‘diversiteitsproof’ maken...
Herijking vergadermodel gemeenteraad Woerden