Sorteren
Dit is de lokale uitwerking van het VN-verdrag voor de Rechten van personen met een beperking. De agenda is integraal, breed van opzet en er zijn veel partijen bij betrokken, zowel bij de opstelling als bij de uitvoering, waaronder ook...
Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten er rekening gehouden worden met diverse gezondheidsrisico's.
Sinds oktober 2015 zet Vught op het snijvlak van veiligheid en zorg de wijk GGD'ers in. Zij zijn in staat te helpen, verbinding te leggen met (zorg)ketenpartners en de politie te ontlasten.