Sorteren
De gemeente heeft een actieplan opgesteld om de rol van de gemeente bij het tegengaan van georganiseerde ondermijnende criminaliteit concreter te beschrijven.
Sinds de transitie in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. In de gemeente Valkenswaard is daarom het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgezet, waarin diverse jeugdhulpverleners participeren.