Sorteren
Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen voor € 11,50 (2017) een door de gemeente gesubsidieerde regenton aanschaffen. De gemeente wil hiermee het bewuster en zuiniger omgaan met (leiding)water stimuleren.
Deze nota is opgesteld in verband met het aflopen van de vorige nota (herziene nota duurzame energie en energiebesparing (2013-2017)). De nieuwe nota moet gelezen worden als een beleidsstuk dat richting geeft aan de koers die de gemeente Stadskanaal wil...