Sorteren
Olst-Wijhe kiest er voor te participeren in het provinciale plan van aanpak voor de asbestopgave en om te komen tot een versnelling van de sanering.
In 2015 stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe het Duurzaamheidsprogramma 2016 - 2020 vast. In het programma stelt de gemeente zich ten doel 30% CO2-reductie en 20% duurzame energieopwekking te realiseren.
Negen gemeenten in de Regio IJssel-Vecht hebben ervoor gekozen om samen de financiële verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dragen.