Sorteren
Als eerste Nederlandse gemeente verbindt Noordenveld haar Lokale Inclusie Agenda met de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.
De gemeente Noordenveld vindt dat iedereen moet kunnen meedoen. Of je nu jong of oud bent, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. En dat geldt ook voor mensen met een beperking of ziekte.
Deze Omgevingsvisie is een koers- en inspiratiedocument; een kompas voor investeringen in het ruimtelijke en sociale domein.
De gemeente wil graag met alle betrokkenen in, uit en rond het gebied Norgerduinen komen tot een gedragen toekomstvisie. Deze visie maakt men met elkaar, met als doel te komen tot een duurzame oplossing, met waarde, voor het gebied Norgerduinen.
Beschermd wonen biedt aan personen met een psychische aandoening onderdak, begeleiding en 24 uur per dag toezicht of ondersteuning gericht op participatie. Tussen Rijk en VNG is afgesproken dat vooralsnog de centrumgemeenten maatschappelijke opvang materieel verantwoordelijk worden voor beschermd wonen.