Sorteren
In de regio Drechtsteden werkt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht – vanuit de pilot Ontzorgen van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering – aan de combinatie van financieel ontzorgen en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid.