Sorteren
De gemeente Wageningen wil winkeliers motiveren om hun deuren in het stookseizoen zoveel mogelijk dicht te houden. Ze deelde een gratis deurbordje uit met de tekst: 'Natuurlijk zijn wij open, de deur is alleen dicht om energie te besparen'.
Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. Maar de laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten toe. De Ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten willen...
Negen gemeenten in de Regio IJssel-Vecht hebben ervoor gekozen om samen de financiƫle verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dragen.