Sorteren
De aanpak van de gemeente Gouda is een uitvoeringsagenda gericht op samenleven en de diverse stad zo inclusief mogelijk te maken. De gemeente richt zich op de energie in de stad en probeert te versterken en verbinden.
Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit.