Sorteren
Gemeente en waterschap werken, onder de noemer 'Gouda Stevige Stad', aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad.
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.
Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit.
Tools om financiële gevolgen van corona in beeld te brengen.