Sorteren
Dit plan van aanpak is opgesteld om als leidraad te dienen voor de beheersing van de eikenprocessierups. Uitgangspunt van dit plan van aanpak is de Landelijke Leidraad beheersing eikenprocessierups.
Inclusie staat al sinds 2015 hoog op de agenda in Gooise Meren. Nu de fusie is afgerond kan er ook echt worden gewerkt aan de uitvoering ervan. Met een speciaal aangestelde programmamanager én met de inzet van ervaringsdeskundigen, het Platform...
Op 31 mei, 1 en 8 juni 2017 zijn circa 115 mensen bijeen geweest om met elkaar het actieplan Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren te maken: inwoners, bewonersinitiatieven, (agrarisch) ondernemers, een energiecoöperatie, natuur- en milieugroepen, medewerkers van bouwbedrijven, scholen, een...
Coaching gezonde leefstijl is een regelmatig terugkerend programma op ISK/taalschool de Globe in Bussum. Er is veel animo bij ouders en kinderen om mee te doen.Met betrekking tot het programma 'coaching gezonde leefstijl' is met name het contact tussen ouders...
Om kwetsbare jongeren te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie is een samenhangende aanpak nodig van gemeenten en partners op verschillende leefgebieden. De aanpak ‘16-27’ werkt hieraan en is een samenwerking van Divosa, NJi, gemeenten, MOVISIE en VNG.