Sorteren
Een evaluatie en toekomstvoorstellen gevolgen corona. De notitie ‘1 jaar Corona crisis in Heemstede’ bevat een aanpak voor de komende tijd en een doorkijk naar de toekomst; de Herstelagenda.
Vanuit de Regionale Energie Strategie West-Brabant en de REKS Hart van Brabant is de opwek van energie door zonnepanelen op (bedrijfs-)daken een belangrijk onderdeel om te komen tot de doelstelling om in 2030 49% CO2-reductie te bereiken. Vanuit de maatschappij...