Sorteren
in deze Prestatie(jaar-)afspraken staat verwoord wat de verschillende partijen binnen gemeente Maasdriel met elkaar hebben afgesproken voor 2019.
Deze nota Gezondheidsbeleid Maasdriel 2018-2021 geeft richting aan de manier waarop de gemeente wil bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners.
Arbeidsmigranten zijn van groot economisch belang met name voor agrariërs en (delen van) het bedrijfsleven. De gemeente Maasdriel streeft daarom naar goede huisvesting van arbeidsmigranten en wil, mede uit dat oogpunt, streng optreden tegen illegale en ondeugdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.
Inclusie beleid is een breed beleidsterrein en om impact te kunnen hebben is gekozen om prioriteiten aan te geven via de volgende drie speerpunten: bewustwording, participatie en toegankelijkheid