Sorteren
De campagne 'Kom uit je schuld is gestart. Hoe helpt de gemeente Dordrecht mensen met schulden?
Negen gemeenten in de Regio IJssel-Vecht hebben ervoor gekozen om samen de financiële verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dragen.