Sorteren
Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. Maar de laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten toe. De Ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten willen...
De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.
Negen gemeenten in de Regio IJssel-Vecht hebben ervoor gekozen om samen de financiƫle verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dragen.