Sorteren
De gemeente besteedt aandacht aan het beperken van de overlast van de eikenprocessierups.
Negen gemeenten in de Regio IJssel-Vecht hebben ervoor gekozen om samen de financiële verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dragen.