Sorteren
Ruim 1100 personen uit Culemborg dachten mee over de bezuinigingen die de gemeente gaat doorvoeren in 2021.
Alle stukken betreffende de begroting 2020, Jaarstukken 2019 en de Bestuursrapporttage 2019. In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld wil gaan uitgeven.