Sorteren
De gemeente Tiel heeft de aanpak voor huisvesting van arbeidsmigranten gelijkgesteld aan de aanpak voor huisvesting van studenten. Zo moet er een vergunning aangevraagd worden om kamers te verhuren, zijn er maxima gesteld aan het aantal bewoners per huis en...
Alle stukken betreffende de begroting 2020, Jaarstukken 2019 en de Bestuursrapporttage 2019. In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld wil gaan uitgeven.