Sorteren
In de regio Drechtsteden werkt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht – vanuit de pilot Ontzorgen van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering – aan de combinatie van financieel ontzorgen en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid.
De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.
Negen gemeenten in de Regio IJssel-Vecht hebben ervoor gekozen om samen de financiële verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dragen.