Sorteren
Doel van de aanpak is om de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder te verkleinen.
Deze agenda richt zich op sectoren en plekken waar de coronacrisis grote economische impact heeft gehad.
Aangezien de stad geroemd wordt door het vele groen - vooral door de bewoners - is nieuw beleid daarover een gevoelig onderwerp. Maar de ambtenaren die zich over deze materie bogen, hadden een geweldige oplossing: we betrekken de bewoners bij...
Met deze omgevingsvisie "The Next City" geeft de gemeente Groningen richting aan de onstuimige ontwikkeling. Verhoging van de Groningse leefkwaliteit is het centrale thema van deze visie.