Sorteren
De gemeente Amsterdam start in 2021 met een breed steunplan voor de Amsterdamse cultuursector.
In de eerste uitwerking van de ambities van het college constateert de gemeente dat jonge niet-westerse Amsterdammers (tussen 16 en 29) het meest positief zijn over de omgang tussen diverse groepen.