Sorteren
Zoetermeer vindt de toegankelijkheid voor alle inwoners en bezoekers van groot belang. Om deze reden is al veel beleid rondom de toegankelijkheid ontwikkeld.
Deze nota geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2016 waarin de kaders van het grondbeleid zijn vastgelegd.
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.