Sorteren
Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw hotelbeleid gemaakt. Met het nieuwe beleid zet de gemeente in op kwaliteit en beperkte groei.
Deze nota geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2016 waarin de kaders van het grondbeleid zijn vastgelegd.
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.