Sorteren
De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.
In de eerste uitwerking van de ambities van het college constateert de gemeente dat jonge niet-westerse Amsterdammers (tussen 16 en 29) het meest positief zijn over de omgang tussen diverse groepen.