Praktijkvoorbeelden (2)

Filter resetten

Platform Stem van Groningen

De gemeente heeft een platform voor verschillende participatieprocessen ontwikkeld, zodat zij makkelijker met meer inwoners in contact kan komen.

2019

G4 ontwikkelt handreiking voor bestrijding gevolgen cybercrises

Onze afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende effecten. Om de weerbaarheid te vergroten is het essentieel dat de overheid snel en effectief kan reageren op een cybercrisis...

2020