Sorteren
Deze gedragscode is opgesteld om nauwkeurig te beschrijven wat die ambtelijke integriteit is zodat iedereen daar hetzelfde onder verstaat. Dit zijn regels die bepaalde handelingen verbieden of juist voorschrijven.
Deze gedragscode kan een duidelijke normstelling geven die houvast biedt. De ambtenaren weten dan waar ze aan toe zijn en aan welke regels ze zich te houden hebben.
De huidige gedragscode van de Maastrichtse gemeenteraad dateert van 2007 en is in 2014 geëvalueerd. De gemeenteraad heeft toen besloten de gedragscode niet te vervangen, maar met activiteiten als expertmeetings en dilemmatrainingen meer duiding te geven en actueel te houden.