Sorteren
Begin 2015 heeft de rekenkamer van gemeente Soest een rapportage opgeleverd over de subsidierelatie tussen gemeente Soest en Idea.