Praktijkvoorbeelden (2)

Filter resetten

Beleidsnotitie Arbeidsmigranten 2019 Molenlanden

De gemeente Molenlanden zet in op passende huisvesting voor arbeidsmigranten, met het oog op leefbaarheid in de stad en de dorpen en op economische groei. De beleidsnotitie legt de basis om te kunnen sturen op kwaliteit van huisvesting en aantallen...

2019