Sorteren
Wij Zijn Plein ’40-’45 is een buurtcoalitie van bewoners, ondernemers en stadsdeel Nieuw-West.
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.