Sorteren
Gemeente Zeist maakt in samenwerking met partijen in het veld een coronaproof activiteitenkalender voor jongeren in de kerstvakantie.
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.