Sorteren
‘Maak de maatregelen eerlijk en vertel ze pas als je het zeker weet’ ‘Mijn zus zit in een bus met veertig mensen op elkaar gepakt. Als ik boodschappen ga doen, zie ik wel vijftig mensen in de supermarkt. Waarom mag...
De gemeente Waterland steunt haar lokale ondernemers op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de afname van Waterlandbonnen (te stimuleren).
In de gemeente Urk is er veel gestimuleerd om ondernemers samen te laten komen. Ondernemers binnen de gemeente zijn vooral veel met elkaar gaan doen, waarbij de gemeente vooral de faciliterende rol innam.
Als grensgemeente werd de gemeente Sluis door de coronacrisis extra geraakt. De gemeente heeft zoveel mogelijk ondernomen om een en ander in goede banen te leiden én om de ondernemers te steunen.
Als gemeente met een agrarisch cultuurlandschap midden in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, faciliteert de gemeente Midden-Delfland ondernemers bij de productie van lokale streekproducten.
Om goed in kaart te brengen waar ondernemers behoefte aan hadden benaderde de gemeente Goirle alle recreatie- en horeca ondernemers persoonlijk door middel van telefonisch contact. Door actief te luisteren wist de gemeente wat er speelde en kon er maatwerk...
De BUCH organiseert een eigen digitale talkshow, omdat collega's elkaar missen in coronatijd: de BUCH Zomerweken.
Jongeren hebben het ook in Hilvarenbeek moeilijk met de coronaregels. Maar burgemeester Evert Weys is blij verrast door de positieve houding en het begrip voor de regels van deze jongeren. De gemeente doet wat zij kan om hen perspectief te...
‘Luisteren naar jongeren gaat over loslaten van je eigen aannames’ Het belangrijkste doel van de gesprekken met de twee schoolklassen op Urk, was om niet óver maar mét jongeren te spreken. Gespreksleider prinses Laurentien van Oranje: ‘Kader zo’n gesprek vooral...
De gemeente ontwikkelde samen met jongeren een jongerencampagne om ernstige psychische kwetsbaarheid te voorkomen, want er waren signalen van toenemende (psychische) kwetsbaarheid onder jongeren, waarbij speciale aandacht voor zorgelijke toename zelfmoord(pogingen) en het grijpen naar verdovende middelen.