Sorteren
Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Wolden 2020-2023 geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.
De nota integrale veiligheid helpt de gemeente de regierol op het gebied van veiligheid op zich te nemen.