Sorteren
Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een fysieke beperking de juiste sporthulpmiddelen krijgen? Lees het in de nieuwe handreiking.
Gezond010: het akkoord is de Rotterdamse uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord gecombineerd met de gemeentelijke nota gezondheid voor de periode 2020-2024. Het is een vertrekpunt voor het verder verbreden van de beweging waarbij meer partijen zich aan kunnen sluiten.