Sorteren
Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een fysieke beperking de juiste sporthulpmiddelen krijgen? Lees het in de nieuwe handreiking.
Het college van burgemeester en wethouders verleent een instemmingsbesluit of een vergunning voor werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van ondergrondse infrastructuren (kabels of leidingen), conform de geldende Verordening Ondergrondse Infrastructuur (hierna: VOI).