Sorteren
Utrecht is een middelgrote Europese stad met een bijzondere aantrekkingskracht. Utrecht wil nog leefbaarder, gezonder en aantrekkelijker worden. Utrecht is daarom internationaal actief op het gebied van economie, cultuur, sport, duurzaamheid en mensenrechten.
Deze gedragscode kan een duidelijke normstelling geven die houvast biedt. De ambtenaren weten dan waar ze aan toe zijn en aan welke regels ze zich te houden hebben.