Sorteren
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
Utrecht is een middelgrote Europese stad met een bijzondere aantrekkingskracht. Utrecht wil nog leefbaarder, gezonder en aantrekkelijker worden. Utrecht is daarom internationaal actief op het gebied van economie, cultuur, sport, duurzaamheid en mensenrechten.