Sorteren
De centrale ambitie van dit akkoord is: Beverwijkers leven in een rookvrije omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl.
Gezond010: het akkoord is de Rotterdamse uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord gecombineerd met de gemeentelijke nota gezondheid voor de periode 2020-2024. Het is een vertrekpunt voor het verder verbreden van de beweging waarbij meer partijen zich aan kunnen sluiten.
Best en Veldhoven doen de Omgevingswet samen (en dat levert veel op).