Sorteren
Is Rotterdam veerkrachtig genoeg bij het bestrijden van COVID-19 en hoe komen we sterker uit de pandemie?
In 2018 heeft de gemeente samen met werkgevers het convenant Amsterdams Taalakkoord opgesteld. Het Amsterdamse Taalakkoord bestaat uit een netwerk van 58 organisaties die activiteiten wil ontplooien tegen laaggeletterdheid in de eigen organisatie.