Sorteren
De gemeente zet de komende periode twee camera-auto’s in die toezicht gaan houden op de naleving van de regels vanwege het coronavirus.
Utrecht is een middelgrote Europese stad met een bijzondere aantrekkingskracht. Utrecht wil nog leefbaarder, gezonder en aantrekkelijker worden. Utrecht is daarom internationaal actief op het gebied van economie, cultuur, sport, duurzaamheid en mensenrechten.
Tools om financiële gevolgen van corona in beeld te brengen.
Op de website van de gemeente Helmond staan corona-gerelateerde onderzoeken/cijfers, waaronder het Dashboard Impact coronacrisis op Helmond.