Sorteren
Veel gemeenten worstelen om de balans te vinden tussen het aanbieden van voorzieningen binnen het sociaal domein en de financiƫle impact die dat heeft. Om hier meer grip op te krijgen willen ze onder andere in beeld brengen wat de...
De Rekenkamer Breda heeft in de periode maart-november 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de hulp bij de zelfredzaamheid in Breda en hierbinnen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).