Sorteren
De Rekenkamer Breda heeft in de periode maart-november 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de hulp bij de zelfredzaamheid in Breda en hierbinnen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
In Breda is men anno 2017 goed op weg met toegankelijkheid, maar het kan nog veel beter.