Sorteren
Dit plan is verplicht op basis van artikel 43A van de Drank- en Horecawet (hierna: DHW). Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik en de handhaving van de wet.
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.