Sorteren
De gemeente Zaanstad en zijn ketenpartners hielden een 'coalition of the willing'- bijeenkomst om een samenwerkingsagenda op te stellen.
Utrecht kiest in haar actieplan Utrecht zijn we samen voor een inclusieve aanpak van radicalisering.
Mensen die kunnen lezen en schrijven staan er maar zelden bij stil hoezeer hun dagelijks functioneren afhankelijk is van taal. Het gaat immers vanzelf, net als ademhalen.