Sorteren
Voorbeeld van een gegevensuitwisselingsovereenkomst (tussen twee zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken)