Praktijkvoorbeelden (3)

Filter resetten

Digitaal veilig op weg naar de brugklas

Dit project van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) heeft als doel het digitaal weerbaar maken van jonge startende internetgebruikers (leerlingen van groep 7 en 8). Door deze kwetsbare groep aan het begin van hun digitale leven op speelse, laagdrempelige wijze...

CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 2021

Friese agrarische sector cyberproof

Gemeente Leeuwarden wil de digitale weerbaarheid van de agrarische sector verhogen door het onderdeel te maken van de kwaliteitszorgsystemen. In samenwerking met regionale onderwijsinstellingen wil men de agrariƫrs voorlichten en handelingsperspectief geven.

CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 2021

Resilient Rotterdam

Is Rotterdam veerkrachtig genoeg bij het bestrijden van COVID-19 en hoe komen we sterker uit de pandemie?

2020